Over Hof van Eede

© collage Kristof Kimpe / foto’s Viraal / De Grote Post

HOF VAN EEDE IN HET KORT

 

hof van eede is het theatergezelschap rond Wannes Gyselinck en Ans Van den Eede. In hun zelfgeschreven teksten tracht het gezelschap maatschappelijke en/of existentiële spanningsvelden in taal en spel op scherp te zetten. Met een liefde voor literatuur, een fascinatie voor de filosofische vraagstelling, en een neiging naar het tragikomische, tracht Hof van Eede vragen op te werpen die onszelf verwarren. Onze voorstellingen brengen verslag uit van die verwarring, onze pogingen tot ontwarring, en de onverwachte perspectieven die dit alles oplevert. We willen in dat alles de complexiteit omarmen. Dat betekent: een poging doen er tegelijk afstand van te nemen en er midden in te staan. 

Hof van Eede bestaat sinds 2011. Tot 2018 maakte ook Louise Van den Eede deel uit van het gezelschap. Sinds 2019 maakt Greg Timmermans deel uit van het de vaste spelerskern.

Hun eersteling, Waar het met de wereld naartoe gaat, daar gaan wij naartoe (2012) werd een dialoog tussen spelers en publiek, tussen een man en een vrouw die vertrekt van (maar nooit aankomt bij) Diderot’s Jacques le fatalist et son maître). Hun debuut toerde intensief in Vlaanderen en Nederland, en won de TAZ-KBC Jongtheaterwerkprijs. In 2014 speelde een Engelse versie (Where the world is going, that’s where we are going) een maand lang op het Big in Belgium-festival tijdens het Fringe Festival in Edinburgh.
Hun tweede voorstelling was het kwartet Dorstig (2013), een frontale tackle van het probleem dat jong-zijn heet. In datzelfde jaar schreven ze op vraag van Els De Bodt en het Theaterfestival een State of the Youth, meteen ook de eerste samenwerking met Wannes Gyselinck.

In 2014 volgde Het Weiss-effect, een tragikomische verkenning van de grenzen van artistieke idolatrie. Deze voorstelling werd geselecteerd voor Circuit X 2015–2016.

Met Paradis (2015, coproductie LOD), een oefening in empathie, experimenteerde Hof van Eede met muziektheater in samenwerking met LOD-componist Thomas Smetryns en Ensemble Besides.

In maart 2017 ging Hof van Eede in première met Vanish Beach, een coproductie met KlaraFestival en LOD muziektheater en met muziek van pianist Hendrik Lasure. Vanish Beach werd een voorstelling over heimwee en ballingschap, en het belang van herinneringen, als dat het enige is wat nog rest van je thuisland.

In maart 2018 ging de 16+-voorstelling Salon Secret in première, een polycoproductie met KOPERGIETERY en ARSENAAL / LAZARUS (herneming november 2019).

In september 2019 kwamen ze uit met The Big Drop-Out in première, over het verlangen zich uit de maatschappij terug te trekken.  De voorstelling zal in 2022 nog hernomen worden.

In 2021 gaan er twee nieuwe producties in première:

Vechtstuk een dialoog over wat het is vandaag een koppel te zijn en een coproductie met De Nwe Tijd en de KOE David of hoe we ons bedacht hebben, naar het leven en werk van Amerikaans schrijver David Foster Wallace.

De teksten van de voorstellingen zijn verkrijgbaar bij de De Nieuwe Toneelbibliotheek.

Hof van Eede in de pers

​ “Lichte muzikaliteit, verbale snedigheid en heerlijke speelsheid maken Vanish Beach tot een fijnbesnaard staaltje van wat intellectueel theater kan bieden.”
De Theaterkrant over Vanish Beach

“Een fijnzinnig monument voor de ontwrichting van de moderne mens.”
Cutting Edge over Vanish Beach

“Een van de meest indrukwekkende producties van het seizoen.”
De Standaard over Vanish Beach

“Zo luchtig als een komedie, zo scherp als een pamflet en zo droef als een tragedie. (…) Vanish Beach is een speelse tour de force waarin de makers met verbeelding, humor en scherpzinnigheid inzicht geven in de situatie van huidige vluchtelingen door gedocumenteerd te fantaseren over de Europese kunstenaars die in het begin van de twintigste eeuw naar Amerika vluchtten. Zo toont Hof van Eede dat politiek theater ook synoniem kan zijn voor speels, fris, grappig toneel dat de fictie onstuimig omarmt om de realiteit te kunnen begrijpen.”
Focus Knack over Vanish Beach

“Een meesterproef in suggestiviteit”
De Standaard over Paradis

“Hof Van Eede zet dankzij en samen met LOD een heel schone, verrassende stap in hun taal. De tere compositie van Smetryns dwingt hen tot een ontwapenende tederheid die ze nog niet eerder aanraakten. De muziek geeft hun taal een diepere gloed. Van den Eede staat sterker want brozer dan ooit op de scène, geflankeerd door die potige Van der Ven die per woord meer energie in het spel pompt. Energie die Van den Eede vervolgens terugkaatst met een koket komisch antwoord of een blik vol onthutsing. Wat een samenspel.”
Focus Knack over Paradis

“Het is mooi hoe Hof van Eede zijn eigen theatervorm verder perfectioneert door er een emotionele laag aan toe te voegen, zonder emotioneel te gaan spelen. Het Weiss-effect slaagt daar grandioos in.”
De Morgen over Het Weiss-effect

“Met Het Weiss-effect bevestigt Hof van Eede de kracht van (hun) theater: een samenleving voorzien van inzicht, humor, wijsheid én lucht.”
Focus Knack over Het Weiss-effect
Over hof van Eede
In Gesprek
Biografieën
Links